logo
R.br.
Naziv usluge
Jed.mj.
Cijene
1 Fotokopiranje A4 jednostrano
kom
0,40 kn
2 Fotokopiranje A4 obostrano
kom
0,60 kn
3 Fotokopiranje A3 jednostrano
kom
0,80 kn
4 Fotokopiranje A3 obostrano
kom
1,20 kn
5 Fotokopiranje A4 na papir u boji
kom
1,00 kn
6 Fotokopiranje A3 na papir u boji
kom
2,00 kn
7 Fotokopiranje A4 na paus
kom
1,50 kn
8 Fotokopiranje A3 na paus
kom
3,00 kn
9 Termouvez (do 12mm)
kom
10,00 kn
10 Termouvez (do 14mm)
kom
15,00 kn
11 Fotokopiranje A4 c/b na foliju
kom
10,00 kn
12 Fotokopiranje A4 u boji
kom
8,00 kn
13 Fotokopiranje A3 u boji
kom
12,00 kn
14 Plastificiranje A5
kom
7,00 kn
15 Plastificiranje A4
kom
10,00 kn
16 Plastificiranje ID kartice
kom
5,00 kn
17 Plastificiranje A3
kom
15,00 kn
18 Skeniranje do A4
kom
10,00 kn
19 Spiralni uvez
kom
10,00 kn
20 Snimanje CD
kom
10,00 kn
21 Izrada cjenika
kom
12,00 kn
22 Izrada ID kartice
kom
20,00 kn
23 Izrada posjetnica u boji na foto papir 100 kom
kom
200,00 kn
24 Grafička priprema (cjenik, vizitka i sl.)
kom
120,00 kn
25 Prijepis
str
10,00 kn
26 Fotografiranje za dokumente 4 slike
kom
45,00 kn
27 Fotografiranje za dokumente 4+2 slike
kom
55,00 kn
28 Razvijanje negativa
kom
15,00 kn
29 Razvijanje diapozitiva
kom
35,00 kn
30 Razvijanje CB negativa
kom
35,00 kn
31 Računalno uređivanje do 5 min
kom
5,00 kn
32 Računalno uređivanje
sat
100,00 kn
33 Računalna izrada naslovnice
kom
50,00 kn
34 Indeks print
kom
5,00 kn
35 Indeks print naknadno
kom
10,00 kn
36 Izrada fotografija 9x13
kom
2,00 kn
37 Izrada fotografija 10x15
kom
2,00 kn
38 Izrada fotografija 13x18
kom
5,00 kn
39 Izrada fotografija 15x20
kom
10,00 kn
40 Izrada fotografija 20x30
kom
30,00 kn
41 Izrada fotografija 30x40
kom
50,00 kn
42 Izrada foto. za dokumente iz donesenog neg. 4 kom
kom
20,00 kn
43 Izrada foto. za dokumente iz donesenog neg. 8 kom
kom
25,00 kn
44 Presnimavanje VHS/S-VHS/VHS-C na VHS
sat
20,00 kn
45 Presnimavanje 8-Hi8 na VHS
min
1,00 kn
46 Presnimavanje na DVD – prvi sat
kom
60,00 kn
47 Presnimavanje na DVD – više od 60 min
min
1,20 kn
48 Presnimavanje DV/miniDV na VHS
min
1,00 kn